ایسوس گوشی پگاسوس ۴S را با نمایشگر ۱۸:۹ معرفی کرد

ایسوس اولین گوشی خود با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ را برای رقابت با سایر برندها معرفی کرد.

ادامه خواندن “ایسوس گوشی پگاسوس ۴S را با نمایشگر ۱۸:۹ معرفی کرد”