اولین نسخه آزمایشی اندروید که ۱۰ سال پیش منتشر شد چه شکل بود؟

آیا می‌دانستید که اولین نسخه آزمایشی از اندروید، ۱۰ سال پیش منتشر شد؟ می‌توانید تصور کنید که اولین نسخه‌ی اندروید به چه شکل بوده است؟

ادامه خواندن “اولین نسخه آزمایشی اندروید که ۱۰ سال پیش منتشر شد چه شکل بود؟”