باگ جدیدی در iOS مانع تایپ حرف «i» می‌شود

برطبق گزارش برخی از کاربران، باگ جدیدی در iOS 11.1 مانع از تایپ حرف «i» می‌شود.

ادامه خواندن “باگ جدیدی در iOS مانع تایپ حرف «i» می‌شود”